Kontakt

PERSONALE I NIKOLAJ KUNSTHAL  

  

Helene Nyborg
Kunstnerisk Leder
Tlf: 2422 8377
helene.nyborg.bay@kk.dk  

Maja Krebs Sørensen
Produktions- og eventkoordinator
Tlf.: 2422 8414
maja.kristine.krebs.sorensen@kk.dk
Event / Booking: lejenikolajkunsthal@kff.kk.dk 

Thomas Borre
PR- og Kommunikationsansvarlig
Tlf. 2639 7403
thomas.alstrup.borre@kk.dk

Camilla Lund Rasmussen
Team- og bookingkoordinator
Tlf. 2422 6884
camilla.harboesgaard.lund.rasmussen@kk.dk 
Undervisning og skoletjeneste: bookingnikolajkunsthal@kff.kk.dk 

Ann-Christine Rørvang
Butiksansvarlig
Tlf: 2381 4708
Q00K@kk.dk  

Ann Charlotte Thunbo Povlsen
Kunsthalsvært
lc2t@kk.dk 

Peter Lindner
Udstillingstekniker
peter.lindner@kk.dk 

Uno Löfqvist
Udstillingstekniker
Uno.lofqvist@kk.dk 

NIKOLAJ KUNSTHAL: TLF 24227127
TELEFONTID: TIRSDAG-FREDAG KL 11-18 OG LØRDAG-SØNDAG KL 11-17