Kontakt


PERSONALE I NIKOLAJ KUNSTHAL
  

 

Helene Nyborg
Kunstnerisk Leder
Tlf: 2422 8377
helene.nyborg.bay@kk.dk

 

 
Maja Krebs Sørensensen
Produktion & Events
Tlf.: 3318 1780
maja.kristine.krebs.sørensen@kk.dk
Event / Booking: lejenikolajkunsthal@kk.dk

 

 

Maria Horn
PR og Kommunikation
Tlf: 2154 3387
maria.horn.rasmussen@kk.dk

 

 

Søren Holm
Informationsmedarbejder
Tlf: 3318 1783
søren.bartholin.holm@kk.dk

 


Hanne Brandt

Informationsmedarbejder
Tlf: 3318 1783
Mobil: 2423 0117
hanne.brandt@kk.dk

 

 
Anne Errebo
Publikumskoordinator
anne.errebo@kk.dk
Undervisning og skoletjeneste: bookingnikolajkunsthal@kk.dk

 


Masja Bentzen Wischmann
Praktikant
masja.bentzen.wischmann@kk.dk

 

 


Peter L
indner
Udstillingsopbygning
Tlf: 3318 1785
peter.lindner@kk.dk

 

 

 

Uno Löfqvist
Kunsthalsvært

 

 

 

Jens Rohde
Driftsmedarbejder

 

 

 


Marius Hansteen
Direktør, Historie & Kunst