Images of Our World

Images of Our World
Ayman Ramadan og Huda Lutfi
Maj-september 2010

Fra maj til september 2010 igangsatte vi en række kunstprojekter i kvarteret omkring Blågårds Plads med henblik på festivalen My World IMAGES, der fandt sted fra 26. august  til 12. september. Det skete i samarbejde med lederen af Town House Gallery i Kairo, William Wells, og de to egyptiske kunstnere Ayman Ramadan og Huda Lutfi.  De to kunstnere boede hver to måneder på Nørrebro, hvor de etablerede kontakter og samarbejdsrelationer med beboerne i området og i fælleskab med dem udarbejdede projekter til festivalen.

Ayman Ramadan beskæftiger sig i sine værker ofte med, hvordan individet forholder sig til de til tider rutineprægede og bureaukratiske opgaver, der er en del af hverdagen.  I løbet af maj og juni gennemførte han to indledende workshops: Den første var en male-workshop for børn i samarbejde med Teater Grob på Nørrebrogade, og den anden workshop var et t-shirt-værksted for unge mænd i samarbejde med Støberiet. Til selve under Images havde han udført en rå, skulpturel brostruktur, der stod på Blågårds Plads.

Huda Lutfi er kunstner og kulturhistoriker og arbejder ofte med stereotypificeringer af de to køn og kulturer. Under sit ophold på Nørrebro samarbejdede hun med elever fra Blågårds Skole, der udformede en vrimmel af fantasifulde garnskulpturer, hun lavede en video, hvor hun spurgte beboere på Nørrebro, om de synes, det var en god ide, at hun flyttede til Nørrebro, og endelig udformede hun en stor reol med glaslåger, der rummede et mylder af genstande fra Nørrebro, som lokale beboere havde givet hende. Denne reol befinder sig nu i Trampolinhuset på Nørrebro.

 My World IMAGES var en international landsdækkende kunstfestival præsenteret af Center for Kultur og Udvikling. Festivalen tog udgangspunkt i aktuel og nytænkende billedkunst, film, musik, litteratur og scenekunst. www.images.dk