Læringskurser

KOMMENDE LÆRINGSKURSER: 
Vi har pt ingen planlagte kurser.

GENERELT OM NIKOLAJS LÆRINGSKURSER 

Nikolaj Kunsthal tilbyder i starten af hver ny udstillingsperiode læringskurser for alle interesseret i læring med udgangspunkt i samtidskunsten. Kurserne henvender sig til alle, der interesserer sig for Nikolajs udstillinger i et læringsperspektiv, hvad enten du er underviser eller bare synes kunst er spændende at tænke og lære med. Vi lægger ud med en omvisning i den aktuelle udstilling og efterfølgende debat om oplagte vinkler og metoder i de undervisningsforløb, vi tilbyder. Herefter præsenteres vores undervisningsmaterialer og muligheder for tværfaglige arbejdsformer og samarbejder mellem timer og fag drøftes.

Kurserne giver stemme til mange slags viden og fælles undersøgelser af, hvordan mødet med kunsten skaber mening og læring. I tilrettelæggelsen af alle vores undervisningstilbud vægtes greb, der understøtter aktiv deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion. Læringskurser vil derfor altid være en lejlighed til at høre om og diskutere disse værdier i relation til et besøg i kunsthallen. Kurserne ligger altid umiddelbart før et gratis arrangement med kunstner, kurator, eller en anden der kaster lys over den aktuelle udstilling. Kage og kaffe serveres undervejs. 

Vil du have et praj om Nikolaj Kunsthals kurser løbende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev om kunst og læring her på siden.

TIDLIGERE LÆRINGSKURSER:

HULLET I RUMMET
Torsdag den 1. september 2016, kl 15 - 17
Trine Boesens magiske børneudstilling om verdensrummet, tid og rum, nært og fjernt er fokus for et læringskursus hvor vi sammen undersøger totalinstallationen og herefter går ombord i det ledsagende undervisningsmateriale. Her lægges op til forskellige blikke på udstillingen og verden i det hele taget med afsæt i de klassiske græske begreber etos, logos og patos. Vores undervisningsdesign for en time&space-worshop diskuteres og udfordres af deltagerne over en kop kaffe og kage.

JOHN AKOMFRAH
Torsdag den 10. marts 2016, kl. 15 - 17
Vertigo Sea er navnet på den londonbaserede instruktør John Akomfrahs trefløjede videoinstallation fra 2015 som vises under og i forlængelse af FOKUS videofestival 2016, helt frem til 8. maj i Øvre Galleri. Værket er et kraftuldt epos om menneskets forhold til havet gennem en suggestiv montage af egne og fundne arkivoptagelser der undersøger havet som iscenesættelse af livets skrøbelighed, vold, skønhed og erindring. Kolonisering, slaveri, hvalfangst, krig og migration har igennem historien og med særlig aktualitet netop nu, været motivet for menneksers ofte særdeles farefulde rejser på havet. Akomfrah væver et billedtæppe af mytisk kraft og empati med alle de mennesker der har længtes og søgt friheden og fremtiden, men som ofte er døde og druknede undervejs. 

Vi ser sammen værket og undersøger herefter hvordan det kan skabe mening for børn og unge i forhold til fag, timer og læringsmål. Nikolaj Kunsthals undervisningsforløb og -materiale om udstillingen præsenteres. Kaffe og kage serveres undervejs.

TRUST

Mandag den 31. august 2015, kl. 14 - 17.15
Deltag i det fælles læringskursus om TRUST med byvandring og snacks, oplevelser og dialog om samtidskunstens potentialer.Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen GL STRAND, Kunsthal Charlottenborg, Nikolaj Kunsthal og Overgaden – Institut for Samtidskunst er gået sammen om at præsentere én stor fælles udstilling af samtidskunstneriske værker og udsagn med tillid som nøgleordet. TRUST er – tillid til andre mennesker, tillid til samfundets institutioner, tillid til fremtiden og tillid til kunsten som en væsentlig og ofte bevægende, provokerende og debatskabende undersøgelse af netop de ting der betyder allermest for individer og fællesskaber i dag. Kurset præsenterer den samlede kunstneriske ide bag TRUST og stiller skarpt på udstillingerne i GL STRAND, Den Frie og Nikolaj Kunsthal samt de undervisningsforløb og -ressourcer der er udviklet til TRUST målrettet elever fra 7.-9. klasse i folkeskolen samt ungdomsuddannelser. Vi lægger ud med et kik på kunsten i GL STRAND. Herfra bevæger vi os samlet til Nikolaj Kunsthal og videre gennem byen til Den Frie Udstillingsbygning, hvor vi lægger op til debat om diverse læringsgreb og tværfaglige vinkler på de konkrete kunstværker og udstillingers fortolkninger af tillid. Vi ender med lidt at spise.

KUNST OG LÆRING 2015-2016

Torsdag den 17. september 2015 kl. 15.30-17.00

Kom ind i Nikolaj Kunsthal til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil fortælle om kunsthallens undervisningstilbud og udviklingsinitiativer i skoleåret 2015-16. Her kan du være med til at udvikle undervisningen i kunsthallen gennem dialog og diskussioner på baggrund af dine egne og undervisningsafdelingens erfaringer. 

STAN DOUGLAS: FOTOGRAFIER 2008 - 2013

Torsdag den 26. marts kl. 15.30 - 17


Kurset præsenterer og diskuterer den banebrydende fotograf Stan Douglas første soloudstilling i Danmark med fokus på hans seneste fotografier fra sereierne Crowds and Riots, Interiors, Midcentury Studio, og Disco Angola, som alle beskæftiger sig med spørgsmål om hvordan teknik og visuelle sammenstillinger kan forskyde og forblænde og muligvis stimulere en mere nuanceret erkendelse af tid og virkelighed.

Sammen ser vi udstillingen og undersøger temaer og mulige læringsvinkler på udvalgte værker fra de fire serier. Vi gennemgår de tre tilrettelagte undervisningsforløb herunder det fotobaserede workshopformat der knytter sig til forløbet på 2,5 time og vi ser nærmere på det trykte undervisningsmateriale for 9. kl. - ungdomsuddannelser. Tværfaglige samarbejder og alternative undervisningsformater drøftes. Vi serverer kaffe og kage undervejs. Efterfølgende er er mulighed for at fortsætte klokken 17 til Nikolajs Tower Session med billedkunstneren Mette Kit Jensen som i en performance udfolder sit lyd-, film- og objektbaserede byprojekt om virkeligheder med udgangspunkt i Europas storbyer og 1800-tallets flaneur-skikkelse.

LILIBETH CUENCA RASMUSSEN: BEING HUMAN BEING
Torsdag den 6. november kl. 15.30-17.00

Kurset præsenterer Lilibeth Cuenca Rasmssens udstilling Being Human Being, og sammen vil vi diskutere de læringspotentialer, hendes værkpraksis åbner op for. Det vil efterfølgende være muligt at deltage i Nikolaj Kunsthals Tower Session, hvor kunstneren selv vil være til stede og fortælle om sit kunstneriske arbejde.

MALENE BANG OG KATJA LØGSTRUP HANSEN: PIXELADE

Mandag den 8. september kl. 15-17.30
Kurset præsenterer PIXELADE og stiller skarpt på læringsmål og tværfaglige muligheder i forbindelse med udstillingen. Sammen ser vi udstillingen og præsenterer vores forskellige undervisningstilbud samt vores trykte undervisningsmateriale, der er målrettet mellemtrinnet. Kaffe og kage serveres undervejs.  

KUNST OG LÆRING, skoleåret 2014-15
Torsdag den 18. september kl. 15.30-17.00
Kom ind i Nikolaj Kunsthal til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil fortælle om kunsthallens undervisningstilbud i skoleåret 2014-15, dog med et særligt fokus på de aktuelle udstillinger Stasi Secret Rooms og PIXELADE. Vær med til at udvikle undervisningen i kunsthallen gennem dialog og diskussioner på baggrund af dine og Nikolajs erfaringer. 

JEANETTE EHLERS: SAY IT LOUD!


Torsdag den 20. marts kl. 15.30 - 17 med mulighed for at deltage i Jeanette Ehlers egen event klokken 17. 
 

Kurset introducerer den dansk-vestindiske videokunstner Jeanette Ehlers som i sin udstilling Say it Loud! udfolder sin egen dobbelte baggrund i et større, samlet projekt om den historiske slavehandels betydning for opfattelsen af raceforskelle i Vesten sammenholdt med nutidens human trafficing. Sammen ser vi udstillingen og diskuterer Ehlers motiver, kunstneriske strategier og æstetiske virkemidler. Vi præsenterer vores forskellige undervisningstilbud og vores trykte undervisningsmateriale, som alle grupper der booker undervisning kan rekvirere gratis i klassesæt. Tværfaglige arbejdsformer drøftes i forhold til fag og timer på forskellige niveauer. Kaffe og kage serveres undervejs. 

ROGER BALLEN: RETROSPEKTIV

Torsdag den 29. august 2013, kl. 15-17
Kurset introducerer den amerikanske fotograf Roger Ballens fotografier og debatterer hans skildring af Sydafrikas landbrugsbefolkning gennem fiktive drømme-agtige universer. Sammen ser vi udstillingen Roger Ballen: Retrospektiv og diskuterer Ballens særlige subjektive fotojounalistiske genre - dokumentarfiktion. Ballens serier og virkemidler undersøges i et psykologisk og et semiotisk perspektiv. Vi præsenterer vores forskellige undervisningstilbud og vores trykte undervisningsmateriale, som alle grupper der booker undervisning kan rekvirere gratis i klassesæt. Tværfaglige arbejdsformer drøftes i forhold til fag og timer på forskellige niveauer. Kaffe og kage serveres undervejs. 

KUNST OG LÆRING I NIKOLAJ DET NÆSTE ÅR MED FOKUS PÅ LÆRINGSSITET ROUTES 2 COMMUNITIES - INKLUSIV WORKSHOP OG TAPAS!

Onsdag den 18. september 2013, kl. 15 - 19.30 

Nyd en stærk faglig og social eftermiddag og aften med kunst, nye undervisningsmuligheder, tapas og vin. Kom og hør om Nikolajs udstillinger og undervisningstilbud i efteråret 13 og foråret 14 og se vores udstilling med den sydafrikanske fotograf Roger Ballen i dialog med Nikolajs undervisningsteam. Deltag bagefter i vores eksklusive workshop om det nye digitale undervisningsprojekt Routes 2 Communities, som skaber læring for unge om fællesskaber gennem et tværfagligt perspektiv på byer og steder uanset hvor du bor og befinder dig. Vi spiser tapas og drikker et glas vin inden workshoppen!