Tidligere undervisningstilbud


It's ALL WHITE af Anna Domnick (8. april - 7. juni 2019)

 
Sneblind - et undervisningsforløb om at undersøge forskningsmateriale ud fra en kunstnerisk tilgang
Træd ind i et helt hvidt rum og bliv mødt af en forunderlig, uigenkendelig side af indlandsisen. Med close-up fotos af iskerner og krystaller i storformat præsenterer Anna Domnick detaljerige landskaber, der henleder tankerne på universets helhed og himlen over os.
 
Ofte bliver billedkunst og naturvidenskab set som modsætninger, men Anna Domnick henter sin inspiration og sit kunstneriske materiale i forskernes ekspedition på indlandsisen. Undersøg og oplev Anna Domnicks udstilling It’s ALL WHITE, ved at tegne hvidt sne og lede efter spor i materialet efter en naturvidenskabelig ekspedition. 
 
Vi kigger på, hvordan man kan bruge naturvidenskabeligt materiale kunstnerisk og hvad de to positioner kan med hinanden. Vi finder nye landskaber i snekrystaller og uendelige spor i sneen, under forløbet får eleverne en intro til udstillingen samt undersøger værkerne gennem tegning og kunstneriske greb.

Målgruppe: 6-9. klasse (med mulighed for dialogiske særomvisninger for Gymnasier/HF)
 
Fag: Billedkunst, Natur/Teknik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi, Dansk 

Skoletjenesten og Nikolaj Kunsthal tilbyder undervisningsforløb i udstillingen fra 8. april 2019 til 7. juni 2019, som kan bookes her.
(Obs. der er et begrænset antal gratis ÅBEN SKOLE forløb til folkeskoler i Københavns Kommune. Skriv venligst Åben Skole i kommentarfeltet, og vælg "betaling på dagen")

OBS. Der vil blive brugt mobiltelefoner i forløbet gruppevis, så eleverne skal gerne medbringe egne mobiltelefoner. Er dette ikke muligt, så giv os venligst besked på forhånd.
 
Der vil være undervisningsforløb dagligt mandag til fredag kl. 9.00-10.30 og fra kl. 11.00-12.30. Pris kr. 750,- for 1½ time.
 
Forløbet er udviklet af billedkunstner Julie Boserup, der foretager undervisningen.

 

HUSKMITNAVN: TEGN

TEGN vises fra 29. august 2018 til 6. januar 2019. Vi går på opdagelse i udstillingen og ser den fra børnenes perspektiv, alt imens der bliver lavet aktiviteter udviklet til alderstrinet. 

TEGN - hvad jeg tegner
Målgruppe: 0.-2. klasse
Fag: Billedkunst og dansk
Forløbet sætter fokus på at give eleverne tegnelyst og lære dem papir som materiale at kende. Papir og blyant kan virke enkelt, men hvis man giver plads til fordybelse, kan man få helt nye billeder ud af mødet med papiret. Vær med, når vi går på jagt i papiret og opdager, hvad der gemmer sig.
 
Vi skal tegne os gennem udstillingen og udforske HuskMitNavns skæve og sjove karakterer. Hvad vil det sige at være anderledes? Hvad er normalt? Børnene kommer til at tegne sjove versioner af mennesker, de kender fra deres omgivelser - med skæve næser, uhyrlige hænder eller hvad vi kan finde på. Til sidst får tegningerne tøj på og bliver sat op, så vi sammen med børnene tager et klassebillede, hvor der er plads til alle!
 
Forløbet arbejder med følgende færdigheds- og vidensmål:
Billedkunst:
Eleven kan tegne ud fra idéer og oplevelser
Eleven kan samtale om billeders funktion
Eleven har viden om tegneredskaber
 
Dansk:
Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling
Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 
 
Nikolaj Kunsthal:
Eleven får skærpet sin iagttagelsesevne
Eleven får viden om samtidskunst
Eleven kan indgå i en kreativ proces

TEGN - din skæve hverdag
Målgruppe: 3.-5. klasse
Fag: Billedkunst, dansk, håndværk og design
Med udgangspunkt i udstillingen vil vi sammen med børnene udvikle ideer ud fra deres egen hverdag og samtidig finde på nye skægge og skæve måder at se på det, som vi kender allerbedst.
Vi arbejder med børnenes skitseproces og ideudvikling. Gennem tegnelege og forskellige øvelser eksperimenterer vi med anderledes måder at tegne nye ideer og motiver ud af børnenes hverdagsliv. Til sidst laver eleverne deres egen 3D-tegning, inspireret af HuskMitNavns univers, som de fotograferer, printer og får med hjem.
 
Forløbet arbejder med følgende færdigheds- og vidensmål:
Billedkunst:
Eleven kan formidle viden med billeder 
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst 
Eleven har viden om kulturelle normer og værdier
 
Dansk:
Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
Eleven har viden om teksters æstetiske og faglige formål
 
Håndværk og design:
Eleven har viden om kombination af materialer
Eleven har viden om skitsers formål og struktur
 
Nikolaj Kunsthal:
Eleven får skærpet sin iagttagelsesevne
Eleven undersøger sin egen hverdag gennem samtidskunsten
Eleven kan indgå i en kreativ proces

Skoletjenesten tilbyder undervisningsforløb i udstillingen fra 10. september 2018 til 4. januar 2019, som kan bookes fra 15. august 2018.

Der vil være undervisningsforløb dagligt mandag til fredag kl. 9.00-10.30 og fra kl. 11.00-12.30. Pris kr. 700,- for 1½ time.

Undervisningen varetages af professionelle billedkunstnere og illustratorer med mange års erfaring i tegne- og kunstundervisning.
Undervisere: Leyla Bautista, Nadia Plesner og Anne Louise Høy Blicher Winther.
 
Forløbet er udviklet af billedkunstner Julie Boserup i samarbejde med praktikant Cecilie Mejlbjerg. 

OM UDSTILLINGEN

TEGN er en den hidtil største samlede præsentation af værker af den danske kunstner HuskMitNavn. Nikolaj Kunsthals største rum bliver omdannet til et miljø, hvor kunstnerens syn på verden udmøntes – bl.a. via hans karakteristiske figurer malet på væggene i personstørrelse. Man kan også opleve flere hundrede af hans humoristiske folde-tegninger, hvor et hvidt A4-ark forvandles til tredimensionelle skulpturer. I udstillingen kan man selv give sig i kast med at tegne og male i forskellige miljøer. F.eks. er det muligt at male på et togsæt eller forcere afspærringen til gamle guldrammer og selv skabe motiver til ”museet”.

 

STINE MARIE JACOBSEN: LAW SHIFTERS

Dialogisk og kreativ workshopforløb skabt af kunstner Stine Marie Jacobsen.

Undervisningen foregår i udstillingen Law Shifters skabt af den danske kunstner Stine Marie Jacobsen i anledning af Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité.

I undervisningen lægges der vægt på at indføre eleverne i demokrati og hvordan retssystemet fungerer. Eleverne er i dialog med og leverer modspil til de eksisterende love ved at blive inddelt i mindre grupper, som hhv. repræsenterer forsvarer, anklager, dommer og jury. Herefter opfører, diskuterer og gendømmer de en virkelig retssag under vejledning af underviseren. Når afgørelsen er på plads sammenlignes klassens dom med den dom, som blev givet i virkeligheden
Efter en lille pause inviteres eleverne til at skrive deres egne love i forbindelse med de fem punkter, som Europarådet har på dagsordenen under Danmarks formandskab. Dette er ligestilling, klima, uddannelse, retten til privatliv samt retten til ytringsfrihed. Hvert punkt har sin egen pult, hvor man kan skrive sit lovforslag på almindeligt hverdagssprog. Herefter sendes forslaget igennem luftrørssystemet og ind i en opsamlingsboks, som er synlig for eleverne. Til sidst oversættes elevernes lovforslag af en jurist til paragraffer og kommer på en offentlig hjemmeside for projektet. Desuden inviteres eleverne til at lave deres egne badge med lovforslaget, som de får med hjem.

BOOKING
Pris kr. 1100,- for 2 ½ time.
Forløbet er GRATIS for folkeskoler i Københavns Kommune, som hører under Åben Skole. 

Det er muligt at booke forløb i uge 14-19, mandag-fredag kl 9.15-11.45.

Undervisningsforløbet henvender sig til 5-9. klassetrin.

Vi tilbyder også workshop forløb for gymnasieklasser.

Pris kr. 1100,- for 2 ½ time.

Email: booking@nikolajkunsthal.dk


Send dine dato- og tidsønsker for undervisningsforløb med det samme og husk at oplyse klassetrin, antal elever, dit og skolens navn samt et telefonnummer.

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/stine-marie-jacobsen-law-shifters

 

SKIBET
NIKOLAJ KUNSTHAL
23. august 2017 - 7. januar 2018 

Nikolaj Kunsthals nye store udstilling SKIBET er skabt af billedkunstneren Eske Kath og musikeren Oh Land og henvender sig til både børn og voksne. 

Kom med din klasse ombord på et containerskib, der sejler igennem et rev af tabte skibscontainere inde i en gammel kirke. Et magisk univers hvor myte, natur og maskine er smeltet sammen, og lyde strømmer frem fra forskellige steder. Vi oplever udstillingen set fra børnenes eget liv og perspektiv. En rejse fra havet og ind i skibets dybe indre; maskinrummet, der driver skibet, hvor vi udforsker børnenes egne mavefornemmelser i en muteret verden, og frem til en fjern fremtid hvor alt måske bliver bedre. Hvor er vi henne? Hvor sejler skibet hen, og kan vi nå at ændre kurs? Undervejs udfordres børnenes fantasi med øvelser, hvor der tegnes, klippes og diskuteres, fra tegnetog hvor vi tegner på hinandens ryg, til en drømmerejse i solopgangen. Dagen afsluttes i workshop-området, hvor børnene selv giver et bud på en bedre verden. 

Undervisningen understøtter arbejdet med de fælles læringsmål inden for billedkunst, dansk, kristendom, natur og teknik. Forløbet varetages af billedkunstnere og kunstfaglige undervisere.

WORKSHOP: SKIBET ER LADET MED... 
I tilknytning til udstillingen er der en workshop, hvor man kan lave sit eget drømmelandskab i en container og sende det ud i verden til et andet barn. I udstillingen sejler SKIBET mod solen, igennem et rev fyldt med tabte containere. Hvad er det for en verden, det er på vej imod? Kan skibet nå at ændre kurs? I workshoppen opfordres børnene selv til at klippe-klistre et landskab af papirrester og konfetti i en papcontainer, med et landskab af et sted de selv drømmer om at sejle til. Til sidst kan containeren lastes og byttes med et andet barns drømmecontainer.

EN UDSTILLING FOR ALLE SANSER 
Udstillingen, der er en totalinstallation for alle sanser, tager udgangspunkt i forestillingen om et kæmpe containerskib i tre etager. Det første, der møder én, når man træder ind i kunsthallen, er indtrykket af et kæmpe containerskib i kirkebygningens hovedskib. Skibets skrog og retning gennem rummet markeres af en fastfrossen slipstrøm af bølger, man kan bevæge sig rundt på. Containerne er stablet op i tre etager, så der er rig mulighed for at gå på opdagelse i skibets indre. Fra udkigsdækket kan man skue ud over havet og bl.a. se halvt sunkne containere - faldet af skibet på dets vej. Skibets tre dæk rummer perspektiver på udstillingens temaer – temaer som både vedrører det enkelte menneske såvel som vores fælles skæbne. Udstillingen fylder hele kunsthallens store hovedskib, ligesom også orglet er inddraget med en interaktiv komposition. 

BOOKING
Skoletjenesten tilbyder undervisningsforløb i udstillingen fra 4. september 2017 til 7. januar 2018.
Der vil være undervisningsforløb dagligt mandag til fredag kl. 9.00-10.30 og fra kl. 11.00-12.30. Pris kr. 600,- for 1 ½ time.
Undervisningsforløbene henvender sig primært til 0 – 5. klasse.

 

JULIAN ROSEFELDT

WORKS 2001-2016
4. marts - 21. maj 2017
Udstillingen består af en række store videoværker, der viser forskellige sider af Rosefeldts arbejde gennem de sidste 15 år. I et undervisningsforløb skal eleverne arbejde med Rosefeldts hovedværk Asylum (2001), som består af ni store videoprojektioner. Filmene viser forskellige etniske grupper, der udfører ørkesløse og tilsyneladende meningsløse handlinger, såsom at støvsuge i et stiliseret og ufrugtbart landskab og et sisyfosarbejde med at stable aviser i stakke, der bliver ved med at blæse væk. Gennem aktivt involverende øvelser skal eleverne bl.a. arbejde med begrebet asyl som en størrelse, der både er forankret i en konkret og politisk virkelighed, men som også tager afsæt i ordets etymologiske betydning som et ’ukrænkeligt’ sted. Gennem elevernes refleksioner, over hvor og hvornår de selv oplever et ’ukrænkeligt fristed’, kobles begrebet asyl til både elevernes personligt erfarede oplevelser af at føle sig ’hjemme’ eller ’fremmed’ og til en aktuel, samfundsrelateret kontekst med fokus på identitet, stereotyper, fordomme og diskrimination.

Med afsæt i flere af udstillingens øvrige værker, hvor Julian Rosefeldt leger med genrer som westerns, sæbeoperaer og gangsterfilm, arbejder eleverne med historiefortælling og dramatisering. Værket American Night (2009) spiller på westernfilmen som genre og myten om den handlekraftige mand i hovedrollen. Her går eleverne bl.a. i dybden med værkernes mytologiske og ikonografiske billedsprog, ligesom de i deres egne dramatiseringer indarbejder Rosefeldts karakteristiske brug af ’fundne materialer’ i form af replikker fra film, sangtekster og udtalelser fra politikere, der i videoerne fungerer som en kommentar til aktuelle samfundsforhold. Desuden arbejdes med brug af bevægelser og gestik som betydningsgenererende elementer - ikke mindst med Rosefeldts nyeste værk, gangsterparodien The Swap (2016) som inspiration.

Alle undervisnings- og workshopforløb former sig som et dialogbaseret møde, hvor udstillingsrummet, de enkelte værker, fagligt relevante tematikker, læringsmål samt elevers og underviseres input bringes i spil i en fælles betydningsdannelse.

FAG, KOMPETENCEOMRÅDER OG KLASSETRIN:
Alle undervisningstilbud målrettet grundskolen matcher kompetencemål i billedkunst, dansk og samfundsfag og er designet med afsæt i en blanding af skolefaglige, æstetiske og demokratiske læringsmål. Forløbene understøtter desuden de tværgående temaer innovation og entreprenørskab samt elevernes alsidige udvikling. Vi imødekommer gerne, så vidt muligt, specifikke faglige ønsker fra lærere og undervisere i tilrettelæggelsen af det enkelte undervisningsforløb.

Dansk: Kompetenceområderne fremstilling, fortolkning og kommunikation i 3.-10. klasse. 
Billedkunst: Kompetenceområderne billedfremstilling og billedanalyse i 3.-5. klasse samt valgfag i udskolingen.
Samfundsfag: Kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold.

MÅLGRUPPER
Vi tilbyder målgruppedifferentierede undervisningsforløb til grundskolens elever fra og med 3. klasse samt til elever fra udskoling, ungdomsuddannelser, VUC, seminariestuderende etc.

PRIS OG VARIGHED
Der tilbydes forløb á 1, 1,5 og 2,5 timers varighed. I det lange forløb går eleverne i dybden med en performativ workshop. 
1 time: 375 kroner
1,5 time: 475 kroner
2,5 time: 575 kroner
Bemærk, at vi kan tilbyde et antal GRATIS forløb for folkeskoler og behandlingsskoler i Københavns Kommune!

BOOKING
Undervisning tilbydes alle hverdage fra klokken 9.00.

EMAIL
booking@nikolajkunsthal.dk. Husk at oplyse klassetrin, antal elever, dit og skolens navn samt et telefonnummer.

LÆRINGSKURSUS OM UNDERVISNINGEN KNYTTET TIL JULIAN ROSEFELDT: WORKS 2001-2016
Torsdag den 27. september kl. 15 – 17 for alle interesserede undervisere. Gratis, men tilmelding nødvendig på: booking@nikolajkunsthal.dk

Tjek også vores permanente undervisningstilbud, 'Unge formidler egne kunstfilm på din skole' og glæd jer også til japansk samtidskunst og den kommende traditionsrige børneudstilling senere på året!

I lærervejledningen kan du hente ideer til et arbejde med udstillingen før og efter jeres besøg: laerervejledning_julian_rosefeldt.pdf

 

HULLET I RUMMET
NIKOLAJ KUNSTHALS BØRNEUDSTILLING 2016
27. august  - 13. november 2016

Årets børneudstilling HULLET I RUMMET er skabt i samarbejde med billedkunstneren Trine Boesen og er en videreudvikling af udstillingen Hullet i muren som blev udviklet til og vist på Brandts mellem november 2015 og marts 2016.

Udstillingen i Nikolaj Kunsthal handler om menneskers både konkrete og utopiske forestillinger om rummet som et fjernt sted derude og samtidig som noget, der er helt tæt på os, her på jorden. I et tætvævet og deltagerbaseret kunstnerisk univers af mørkt stof, sorte huller, kaotiske skilteskove og lysende kloder, skaber elever mening i sammenhængen mellem afsindige afstande, det håndgribelige nu og deres indre drømmeverdener.

Gennem formelle og sanselige erfaringer af nært og fjernt, uendeligt og endeligt, det vi kan nå, og det, vi ikke kan nå, tyngdekraft, vægtløshed, lys og mørke, udfolder Trine Boesen sit karakteristiske hybride maleri i tre dimensioner, som en svimlende og interaktiv totalinstallation. Her blandes indre og ydre verdener, det, vi kender og det, vi ikke kender. Vi er tydeligvis i en anden virkelighed, hvor tid og rum kan få os til at glemme, hvem vi er og måske opdage det på ny.

Boesens splintrede og gendannede univers som er lige dele scifi og håndgribelig nutid italesætter ældgamle filosofiske og eksistentielle dilemmaer om netop tiden og rummet som de dimensioner der underordner alle andre forhold i vores erkendelse. Spørgsmål om, hvor vi kommer fra, hvad der sker om 1000, 100 eller bare 10 år og hvor universet og vi selv ender, bliver midt i legen til den dybeste alvor.

I dialogiske og kreative TIME&SPACE-LABS med fokus på kompetencemål i både billedkunst, dansk, natur/teknologi undersøger vi sammen installationens udsagn som en selvstændig kunstnerisk erfaring såvel som et spejl af de forskellige livsvilkår og historier der former børns liv og håb for verden og for fremtiden netop nu. Æstetiske, rationelle og etiske problemstillinger, udfordringer og faglige læringsmål indgår i øvelser og opgaver og i det trykte undervisningsmateriale, som ledsager udstillingen og undervisningsforløb.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Nikolaj Kunsthal producerer et gratis trykt undervisningsmateriale til mellemtrinnet, der fokuserer på rationelle, etiske og æstetiske optikker som faglige indgange til udstillingen. Materialet rummer kreative og dialogiske øvelser for en eller flere, som kan bruges til at åbne børn og unges måder at skabe viden på. Vi udleverer og bruger materialet som læremiddel i vores TIME&SPACE-LABS og flere øvelser lægger op til at gentage eller fortsætte læreprocesser efter udstillingsbesøget. 

Download undervisningsmateriale

TIME&SPACE-LABS FOR INDSKOLING OG MELLEMTRIN
Oldtidens klassiske begreber logosetos og patos betegner henholdsvis et rationelt, etisk og æstetisk perspektiv på verden og netop disse tre perspektiver på udstillingen indgår i undervisningsforløbets øvelser og opgaver samt i det medfølgende undervisningsmateriale.

Sammen undersøger vi udstillingen som et naturvidenskabeligt, et samfundsorienteret eller et primært humanistisk udsagn om tid og rum. Hvordan er det muligt at måle tid og rum som en fysisk og empirisk erfaring? Hvilken rolle spiller tid og rum i de konkrete vilkår og værdier, der former børns liv og verdensbilleder netop nu? Og hvordan kan vi sanse og føle tid og rum som de grundlæggende dimensioner, vi forstår verden igennem?

1,5 time – dialog, tegning og processkrivning
Med undervisningsmaterialet som kikkert går vi sammen på opdagelse i udstillingens univers. De tre ældgamle perspektiver logos, etos og patos danner basis for elevernes udforskning af forskellige faglige, personlige og sociale spørgsmål, som skærper deres evne til fælles betydningsdannelse og forståelse af, at øjnene, der ser, altid er en del af det sete. Processkrive-øvelser og dialogisk tegning indgår.

2,5 time - dialog, tegning og processkrivning + performance/filmøvelse
Forløbet indledes som ovenfor og bygger videre på elevernes viden gennem en performance/filmøvelse. Med fokus på filosofiske og eksistentielle dilemmaer om netop tid og rum udvikler og opfører eleverne små performances for hinanden. De største elever filmer og uploader desuden deres performances på Nikolaj Kunsthals Instagramkonto eller på Skoletube. Eleverne kan efterfølgende arbejde videre med deres narrativer hjemme på skolen.

MÅLGRUPPER


Vores TIME&SPACE-LABS er særligt tilrettelagt for indskoling og mellemrtrin men udskolingselever og elever fra ungdomsuddannelser, VUC, seminariestuderende og desuden alle andre grupper af elever og studerende er naturligvis også velkomne.

FAG, KOMPETENCEOMRÅDER OG KLASSETRIN
TIME&SPACE-LABS matcher kompetencemål i billedkunst, dansk og natur&teknologi og er designet med afsæt i en blanding af skolefaglige, æstetiske og demokratiske læringsmål.
Billedkunst: Kompetenceområderne billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation i 2. - 5. kl. samt valgfag i udskolingen.
Dansk: Kompetenceområderne fremstilling, fortolkning og kommunikation i 2.-9. kl.
Samfundsfag: Kompetenceområdet politik og sociale og kulturelle forhold i 9. kl.
Natur/teknologi: Kompetenceområdet perspektivering i 2.-9. kl.

PRIS OG VARIGHED

1,5 time: 475 kroner
2,5 time: 575 kroner

BOOKING
TIME&SPACE-LABS à 1,5 eller 2,5 timers varighed tilbydes alle hverdage fra den 27. august til den 11. november:
Kl. 9 – 11.30
Kl. 11 – 12.30
Kl. 12 – 13.30
Kl. 13 – 15.30 

Email: booking@nikolajkunsthal.dk
Send dine dato- og tidsønsker for undervisningsforløb med det samme og husk at oplys klassetrin, antal elever, dit og skolens navn samt et telefonnummer.

Telefon: 33 18 17 90 / 33 18 17 86
Mandage kl. 9 - 11 og onsdage kl. 11 - 15 fra mandag den 15. august 2016

LÆRINGSKURSUS OM HULLET I RUMMET
Torsdag den 1. september kl. 15 – 17  - for alle interesserede undervisere: Kurset er gratis, men tilmelding nødvendig på: booking@nikolajkunsthal.dk

NIKOLAJ KUNSTHALS BØRNEUDSTILLINGER 
HULLET I RUMMET lægger sig i forlængelse af Nikolaj Kunsthals mangeårige tradition for at skabe udstillinger, hvor børn og unge i særlig grad har mulighed for at prøve kræfter med samtidskunstens virkemidler og motiver. Udstillingerne tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem kunstnere, kuratorer, faglærere og kunsthallens undervisningsafdeling for at sikre udstillingens faglige, pædagogiske og sociale relevans.Undervisnings- og workshopforløb former sig som et dialogbaseret møde, hvor udstillingsrummet, de kunstneriske udsagn, fagligt relevante tematikker, læringsmål samt elevers og underviseres input bringes i spil.

 

HYBRID MATTERs
20. maj - 31. juli 2016

HYBRID MATTERs er et nordisk kunst- og forskningssamarbejde, skabt af Bioartsociety (FI), IT-Universitetet i København, Malmö University (SE), Kunsthall Grenland (NO), Forum Box (FI) og Nikolaj Kunsthal.

Gennem 12 nordiske kunstneres værker, som alle tager afsæt i nyere forskning af hybride miljøer, hvor det organiske og det digitale og neurale mixes, undersøger udstillingen hvordan genmodificerede planter og dyr, kunstigt skabte organismer og nye krydsninger mellem teknologi og krop, i stigende grad ændrer balancen mellem det naturlige og det menneskeskabte. Værkerne i udstillingen forholder sig både opfindsomt og kritisk til en ny hybrid økologi. Med menneskeligt fedt som brændstof til fremtidens biler, klonede juletræer og virtuelle organismer undersøger de udstillende kunstnere aktuelle sammensmeltninger af videnskab, teknologi og menneske.

Vi tilbyder dialogiske undervisingsforløb baseret på skrive- og tegneøvelser der via de to gammeldags medier går tæt på det grænsebrydende som en betingelse i vores tid og i os selv.

PRIS OG VARIGHED

Undervisning alle hverdage mellem 9 og 17
1 time: 375 kroner
1,5 time: 475 kroner
2,5 time: 575 kroner

MÅLGRUPPER
5. kl. - 10. kl., gymnasier samt alle andre ungdomsuddannelser, VUC, seminariestuderende og øvrige grupper af elever og studerende

JOHN AKOMFRAH: VERTIGO SEA

11. februar 2016 - 8. maj 2016

“I wanted to make a work that spoke to [these] concerns of memory, of historicity, migration and possible futures”.

John Akomfrah, 2015

Oplev og fordyb jer i den londonbaserede og ghanesiske instruktør John Akomfrahs usædvanligt kraftfulde filmepos Vertigo Sea fra 2015 om menneskets komplekse forhold til havet,  sin historie, erindring - og dødelighed. Gennem et veritabelt hav af fundet arkiv- og billedmateriale fra både nye og gamle naturfilm til ubehageligt aktuelle dokumentaroptagelser af bådflygtninge og sælsomme, iscenesatte fiktionesuniverser, har Akomfrah skabt et trefløjet narrativ, der undersøger migation, transatlantisk slavehandel, krige, hvalfangst, skønhed og vold i mødet med de oceaniske kræfter. 

Værket kan beskrives som et lige dele poetisk og politisk men frem for alt postkolonialt visuelt essay om forbunde historier, begivenheder og traumer - et tætvævet tæppe af empati med alle de mennesker der har mistet livet som følge af især den vestlige verdens interaktioner med havet i nyere historie.

I DIALOG MED VERTIGO SEA PÅ 1,5 TIME

Vi tilbyder et dialogisk undervisningsforløb med skrive-, tegne- og lytteøvelser, hvor vi sammen ser værket og undersøger Akomfrahs stil, udtryk, de forskellige slags materiale som værket består af, æstetiske virkemidler, teknik og temaer. Vi diskuterer værkets betydning, aktualitet og relevans for eleverne og for forskellige fag i forhold til kriterier de selv er med til at definere. 

VERTIGO SEA VIDEOWORKSHOP PÅ 2,5 TIME
For jer med mere tid og lyst til at fordybe jer i den kreative proces bag kameraet tilbyder vi et workshopforløb, hvor eleverne i grupper laver egne små videosekvenser med udgangspunkt i tematiske, narrative og tekniske greb i John Akomfrahs værk, som vi sammen har undersøgt. Alle grupper forholder sig til:

Flygtningekrisen/migrationsproblematikker

Hvalfangst, grådighed og udnyttelse af naturens ressourcer

Slaveri og kolonialisme gennem historien

Historiebevidsthed, erindring og postkolonialisme som blik og metode

Efter sammen at have set og undersøgt værket arbejder eleverne i grupper med Nikolaj Kunsthals kameraer eller egne telefoner og producerer fotos og videoforløb af uredigerede optagelser. Elevproduktionerne skal rumme både found footage og egne optagelser. Eleverne kan arbejde med situationer, de selv interagerer i, situationer de iscenesætter eller situationer de dokumenterer. Arkivisk materiale fra fx youtube, vimeo eller Instagram kan optages fra en af elevernes iphones. Elevproduktionerne præsenteres og diskuteres afslutningsvis i den samlede gruppe og fotos og filmklip lægges op på @NikolajKunsthal_learning på Instagram.

PRIS OG VARIGHED

1 time: 300 kroner
1,5 time: 400 kroner
2,5 time: 500 kroner

MÅLGRUPPER

7. kl. - 10. kl., samt alle ungdomsuddannelser, VUC, seminariestuderende og desuden alle andre grupper af elever og studerende


MUSEET ER LUKKET - EN UDSTILLING OM KNUD PEDERSEN
10. december 2015 - 24. januar 2016

Hvordan fortæller man historien om et andet menneske så præcist, sandfærdigt og kritisk som muligt? Kan det personlige og poetiske perspektiv ligefrem styrke den historiske og videnskabelige beretning? Gennem videointerviews med en lang række personer og personligheder der har kendt, samarbejdet med, beundret og holdt af personen og legenden Knud Pedersen (1925 - 2014) stykkes billedet af manden der elskede kunst og krøllede, kreative processer sammen. Knud Pedersen kom som først modstandsmand og siden kunstner, arrangør, aktivist og projektmager til at spille en helt særlig rolle for samtidskunsten - især den fluxusinspirerede del af scenen - og for netop Nikolaj Kunsthal. Her grundlagde han i 1957 sit kunstbibliotek og startede en kunstnerisk virksomhed som bl.a. omfattede et fiktivt museum for moderne kunst som han udråbte sig selv som direktør for. Mange af de kunstværker eller -projekter Knud Pedersen var involveret i har aldrig eksisteret fysisk, men er kun som ideer beskrevet i brevvekslinger eller i hans egne bøger og nu også i udstillingens filmede interviews med centrale karakterer i hans livsmanusript. 

Vi møder den tidligere skole og -kulturborgmester Tom Ahlberg, direktøren for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, forfatterne Peter Laugesen og Nikolaj Zeuthen, tidligere fodboldspiller Kim Vilfort, forskerne Peter van der Meijden og Jon Hendricks, sønnen og finansmanden Claus Riskær Pedersen, arkitekt Carsten Hoff, tidligere direktør i Nikolaj Kunsthal Elisabeth Delin Hansen, filminstruktøren Carina Randløv, enke og leder af Kunstbiblioteket Bodil Riskær, kunstnerne Eric Andersen, Pelle Brage og Kirsten Justesen, psykologen Yvonne Krogh, etnologen Bengt af Klintberg og lederen af Kunsthal Aarhus Jacob Fabricius.

Med en enkelt undtagelse er Museet er lukket er en retrospektiv udstilling uden værker. Et lille lydværk på 9 sekunder med titlen 9 seconds scream har dog fundet vej til Øvre Galleri og lader Knud Pedersen komme sanseligt tilstede i form af et (protest?-)skrig der varer den tid, det tager at falde fra øverste etage og ned fra World Trade Center, produceret til den 13. Annual Avantgarde Festival i New York i  i 1975.

UNDERVISNINGSFORLØB
Alle undervisningsforløb skaber via dialogiske øvelser fælles erfaringer af udstillingens komplekse samling af personlige og offentlige narrativer. De mange stemmer og identiteter på udstillingens skærme bidrager på hver deres måde til historien om Knud Pedersen, men ligeså meget til historien om den tid, det samfund og de spørgsmål om kunst og liv, som han indrammer med sine 89 år. Desuden bidrager interviews'ne til historier om de interviewede selv. Vi kigger dels på de mange interviews som en samlet udstilling og dels fordyber vi os i udvalgte interviews som vi undersøger nærmere for at diskutere, hvilke fortællinger og virkemidler der producerer hvilke portrætter af manden, hans omgivelser og samtid. Eleverne arbejder i grupper med udvalgte temaer og spørgsmål om frihed, kunstens nytte, leg, humor, skønhed og sandhed m.m. som de enkelte interviews rejser.

I undervisningsforløb af 2,5 times varighed videointerviewer eleverne med afsæt i forskellige positioner og roller hinanden om 'kendte' personer i deres nærmeste miljø og skaber sammen et fluxusværk.

PRIS OG VARIGHED

1 time: 300 kroner

1,5 time: 400 kroner

2,5 time: 500 kroner

MÅLGRUPPER

7. kl. - 10. kl., samt alle ungdomsuddannelser, VUC, seminariestuderende og desuden alle andre grupper af elever og studerende

TRUST THE TEMPLE
28. august – 25. oktober 2015
De fem kunsthaller i København – Nikolaj Kunsthal, Den Frie Udstillingsbygning, Overgaden- Institut for Samtidskunst, GL STRAND og Kunsthal Charlottenborg - indgår i et fælles udstillingssamarbejde under den samlende titel TRUST, der finder sted både i kunsthallerne og i det offentlige rum.

Nikolaj Kunsthal viser udstillingen TRUST THE TEMPLE med tre stedsspecifikke installationer af kunstnerkollektiverne A Kassen (DK), Jessica Baxter (BE) og We Are The Painters (FR). Facaden på den gamle kirkebygning samt Øvre og Nedre Galleri bliver udgangspunktet for de tre kunstnergruppers fortolkning af kirken som henholdsvis et tempel for kunst, meditation og forbrug

OM TRUST GENERELT
TRUST præsenterer samtidskunstneriske værker og udsagn med tillid som nøgleordet. TRUST er – tillid til andre mennesker, tillid til samfundets institutioner, tillid til fremtiden og tillid til kunsten som en væsentlig og ofte bevægende, provokerende og debatskabende undersøgelse af netop de ting der betyder allermest for individer og fællesskaber i dag. Udstillingerne undersøger, hvordan tillid som filosofisk, pædagogisk og psykologisk term giver mening og former vores kulturer og samfund i et nutidigt, globalt perspektiv.

Den belgiske kurator Sonia Dermience står bag konceptet som etablerer en fortælling om hvert udstillingssted der tager afsæt i institutionernes historie, arkitektur eller bygningernes tidligere brug Templet, butikken, hjemmet, slottet og værkstedet er således eksempler på offentlige og private rum og steder i enhver by, som er blevet de identiteter kunsthallerne i udstillingsperioden tager på sig og lader de inviterede kunstnere og deres værker hvert sted forholde sig til.

Byens hverdag udgør på den måde en både poetisk og helt konkret struktur, som skaber skelettet om den historie, der samler kunstværker inde i kunsthallerne såvel som ude i det offentlige rum i mellem dem. Hverdagens objekter tegner en rød tråd i udstillingen og understreger kunstens evne til at indgå i en meningsfuld dialog med den verden, der omgiver os.

Med titlen TRUST inviteres vi til at have tillid til kunstens evne til at lade os se, sanse og erkende verden på ny og at rumme flertydigheden og sårbarheden som et paradoksalt grundvilkår for tillid og al menneskelig socialitet. Udstillingens værker rummer mange udtryk, virkemidler og formater der på hver deres måde undersøger og reflekterer en lang række af de ting og forhold, vi enten tager for givet og viser overdreven tillid til, eller de ting vi frygter og netop ikke tør vise tillid. 

UNDERVISNING I NIKOLAJ 
Vi tilbyder tre dialogiske undervisningsforløb af 1, 1,5 eller 2,5 timers (workshop) varighed, som alle via de konkrete værker i udstillingen udforsker hvilken rolle det overordnede tema om tillid og kunsthallens særlig identitet i byen spiller for mennesker idag. 

Spørgsmål om, hvordan forskellige former for tillid påvirker forudsætningerne for konstruktive sociale relationer i diverse fællesskaber, belyses gennem en udforskning af de enkelte kunstnergruppers særlige metodik og narrativer. Relationen mellem kunstnere, kunstinstitutioner og det private og offentlige rum vil ligeledes være et centralt tema. Kirkens oprindelige og nuværende ramme om både åndelige og kødelige møder mellem himmel og jord og om grænserne mellem kontemplation og konsum i diverse kulturer og miljøer er aksen i diverse gruppeøvelser. I lange forløb af 2,5 times varighed vil eleverne desuden arbejde performativt med en konkret og kreativ opgave med afsæt i et af de tre værker. 

UNDERVISNING PÅ TVÆRS AF TO KUNSTHALLER
For dem med særligt god tid tilbydes et fordybelsesforløb som på tre timer giver mulighed for at besøge og arbejde fagligt med udstillingerne på to kunsthaller. VI starter i Nikolaj og går herfra samlet videre til en af de fire øvrige kunsthaller og ser nærmere på deres kunstværker og udstillingsgreb.

UNDERVISNING HOS KUNSTFORENINGEN GL STRAND OG DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING
Også GL STRAND og Den Frie Udstillingsbyging tilbyder dialogiske undervisningsforløb. Se mere om deres forløb og booking på henholdsvis glstrand.dk og denfrie.dk

PRIS OG VARIGHED
1 time: 300 kroner

1,5 time: 400 kroner

2,5 time: 500 kroner

3 timer (to kunsthaller): 600 kroner

UNDERVISNINGSMATERIALE
De fem kunsthaller har sammen produceret et legende trykt læringsmateriale som binder udstillngerne og kunsthallerne sammen for børn og deres voksne. Via dialogiske opgaver guides små og store ind i kunstværkerne og rundt i byen via en særlig optik hvert sted. Materialet benyttes som element i undervisningsforløb for skoleklasser og er gratis og tilgængeligt i alle de fem huse.

Vi producerer desuden et digitalt, fagligt og pædagogisk udfordrende undervisningsmateriale, der henvender sig til elever fra udskoling og ungdomsuddannelser med baggrundsviden, øvelser og arbejdsspørgsmål om kunstværkerne, kunstnergrupperne, udstillingssamarbejdet med de øvrige kunsthaller og den overordnede tematik om tillid. Materialet benyttes i forbindelse med undervisningsforløb og kan med fordel danne baggrund for fordybelse og forlængede læreprocesser tilbage på skolen. Materialet vil fra udstillingens åbning være tilgængeligt her.

FÆLLES LÆRINGSKURSUS OM SAMTIDSKUNST OG TILLID MANDAG DEN 31. AUGUST KL. 14 - 17.15
Sammen med GL STRAND og Den Frie Udstillingsbygning tilbyder vi et fælles læringskursus med byvandring og snacks mandag den 31. august klokken 14.00-17.15. Kurset præsenterer den samlede kunstneriske ide bag TRUST og stiller skarpt på udstillingerne i de tre involverede kunsthaller. Vi mødes og lægger ud med et kik på udstillingen på GL STRAND Herfra bevæger vi os samlet videre gennem byen via Nikolaj Kunsthal til Den Frie, hvor vi lægger op til debat om samtidskunsten, forståelser af tillid i forhold til diverse læringsgreb, fag og timer og ender med lidt at spise. Kurset er gratis. Tilmelding til info@glstrand.dk. Se hele programmet her:

MÅLGRUPPER FOR UNDERVISNING
5. kl. - 10. kl., samt alle ungdomsuddannelser, VUC, seminariestuderende og desuden alle andre grupper af elever og studerende 

RELEVANS I FORLÆNGELSE AF SKOLEREFORMEN 

Fag, kompetenceområder og klassetrin :
Dansk: Kompetenceområderne fremstilling, fortolkning og kommunikation i 5.-9. klasse

Billedkunst: Kompetenceområderne billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation i 5. klasse samt valgfag i udskolingen.

Samfundsfag: Kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold.

Historie: Kompetenceområdet historiebrug i 5.-9. klasse.