Undervisnings-materiale


UNDERVISNINGSMATERIALE

Nikolaj Kunsthal har en lang tradition for at udvikle eksperimenterende og fagligt gennemarbejdede skriftlige og trykte materialer til udvalgte skiftende udstillinger i løbet af skoleåret. Materialerne veksler mellem enkle designs med inspirerende refleksions- eller performanceøvelser, der giver umiddelbar mening i mødet med værker i udstillingerne, eller større hæfter med artikler og baggrundsviden. Målgruppen for materialerne veksler, men oftest henvender de sig til udskolingselever i grundskolen og til elever i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser. I relation til kunsthallens børneudstillinger producerer vi altid et undervidningsmateriale som henvender sig til indskoling og/eller mellemtrinnet.

De større materialer tager afsæt i værker og kunstpraksisser fra den aktuelle udstilling og knytter dem til temaer og diskurser, som er oplagte at arbejde med både forberedende og som fordybelsesstof efter et besøg. Materialerne krydser faglige vinkler og metoder og udvider udstillingsoplevelsen før, under og efter et besøg. Alle undervisningsmaterialer kan afhentes gratis i klassesæt ved bestilling af undervisningsforløb eller udleveres i forbindelse med jeres besøg.

Her kan du downloade det aktuelle underviningsmateriale til HULLET I RUMMET

Download undervisningsmateriale

Alle tidligere undervisningsmaterialer finder du nedenfor. Du er velkommen til at kontakte kunsthallen, hvis du har interesse i at få tilsendt eller afhente et eller flere trykte eksemplarer af tidligere materialer. 

TIDLIGERE UNDERVISNINGSMATERIALER TIL DOWNLOAD

Download undervisningsmateriale til udskoling og ungdomsuddannelse i TRUST

Download TRUST læringsfolder til børn og deres voksne