Performance:
UDSOLGT: PERFORMANCE: Filip Vest x Bed Made to Look Like Body

Torsdag d. 20. maj klokken 17:00 kan du opleve Filip Vests performance“Bed Made to Look Like Body”,der er en del af udstillingen “Nikolaj - Københavns Kunsthal 40 år”. Performancen tager omkring 40 minutter og består af en monolog fremført af kunstneren selv. Vi følger en person, der sidder på et hotelværelse og venter på en date. Den ventende har slukket sin telefon, så den anden person ikke kan ringe og aflyse. Som tiden går, oplever vi den ventendes angstfyldte tanker, snakken med sig selv og forsøg på at slå tiden ihjel, mens lyset skifter, og dag bliver til nat.

Performancen finder sted i Filip Vests installation i udstillingen, der fungerer som en scenografi for monologen. Efter opførelsen vil forskellige objekter fra performancen blive liggende og kunne undersøges af de besøgende: mandarinskræller, brugte kaffekopper og lommetørklæder, der ligger tilbage som bevismateriale for en rastløs ventetid. Når performancen er ovre vil installationen gå tilbage til at blive til en lydinstallation, hvor man kan høre en forkortet og modificeret udgave af monologen.

Følg Facebook event HER.

Køb din billet HER

Monologen er på engelsk.

*

Filip Vest (f. 1995) bor i København og tager afgang fra kunstakademiet i Malmø i 2021. Igennem performances, installationer, film og tekster undersøger han queer-kærlighed, ensomhed og begær i det 21. århundrede. Hans værker omhandler, hvordan objekter bliver til mennesker, og mennesker bliver til objekter - og hvordan de rum, vi lever i, påvirker os. Karaktererne er altid en slags hybrider, et sted mellem abstrakte og konkrete, snakkende og stumme, levende og døde. Gennem mobiltelefoner, vægge og vinduer kommunikerer og miskommunikerer de på tværs af arter og tider i ét stort netværk af små og store ting, der påvirker hinanden.


In English:

On Thursday the 20th of May, 17:00 you can experience Filip Vest’s performance “Bed Made to Look Like Body”, as part of the show “Nikolaj – Københavns Kunsthal 40 Years”. The duration is around 40 minutes and the performance take the shape of a monologue performed by the artist. We follow a person sitting in a hotel room waiting for a date. The waiting person has turned off their phone so that the other person cannot call and cancel. As time goes by, we experience the waiting person’s anxious thoughts, inner monologues and attempt to kill time while the light changes and day turns into night.

The performance will take place in Filip Vest’s installation in the exhibition, that will function as a scenography for the monologue. After the performance the different objects used will stay in the installation and it will be possible for the visitors to explore the remnants: mandarin peels, used coffee cups and napkins, that all bear witness to a long and restless wait. When the performance is over the installation will become a sound installation again, where you can hear a short and modified version of the monologue.

Follow the Facebook event HERE.

Buy your ticket HERE

The monologue is in English.

*

Filip Vest (b. 1995) lives in Copenhagen and will graduate from the art academy in Malmö in 2021. Through performances, installations, films and texts, he examines queer love, loneliness and desire in the 21st century. His works deal with how objects are turned into humans, and how humans are turned into objects – and how the spaces we live in affects us. The characters are always a kind of hybrids, somewhere between abstract and concrete, talking and dumb, between animate and inanimate. Through mobile phones, walls and windows, they communicate and miscommunicate across species and time in a vast network of small and large things affecting each other.