UNFINISHED HISTORIES III: TEMI ODUMOSU, JEUNO JE KIM og EWA EINHORN

Jeuno JE Kim & Ewa Einhorn "Sex & Taxes" (2015)

Vi afslutter eventrækken “Unfinished Histories” i selskab med Temi Odumosu, Jeuno JE Kim og Ewa Einhorn. Kunstnerne Jeuno JE Kim og Ewa Einhorn fortæller om deres fiktive univers Krabstadt. Byen Krabstadt er beliggende i et arktisk område og befolket af arbejdsledige, indvandrere og andre marginaliserede grupper, der er blevet udstødt af de nordiske lande. På satirisk vis behandles aktuelle problemstillinger som migration, integration, arbejdsløshed og køn, og Jeuno JE Kim og Ewa Einhorn vil i aftenens anledning vise filmene “Whaled Woman” og “Sex and Taxes”. 

Samme eftermiddag vil forsker Temi Odumosu med udgangspunkt i den amerikanske forfatter og antropolog Zora Neale Hurstons frase “I feel most colored when I am thrown against a sharp white background” dykke ned i europæiske arkiver og udforske, hvordan sort identitet er blevet skabt og forhandlet både af europæiske kunstnerne gennem ord og billeder og af afrikanske efterkommere, der har søgt at skabe en selvforståelse.

Eventrækken “Unfinished Histories” tager udgangspunkt i vores aktuelle udstilling med John Akomfrahs videoinstallation Vertigo Sea. Som værket lader os forstå står historien aldrig færdig fortalt, men er i konstant transformation – som åbne og uafsluttede samtaler. Og med fokus på emner som diaspora, post-kolonialisme, køn og afrokultur vil de inviterede kunstnere, forfattere og forskere henover tre events diskutere, hvordan der kan gives plads til en større forståelse og inddragelse i vores kollektive historie.