HYBRID MATTERS

20. maj 2016 til 31. juli 2016

Med menneskeligt fedt som brændstof til fremtidens biler, klonede juletræer og virtuelle organismer undersøger udstillingen HYBRID MATTERs aktuelle sammensmeltninger af videnskab, teknologi og menneske set gennem kunstens optik. Udstillingen HYBRID MATTERs tager udgangspunkt i vores samtid, hvor genmodificerede planter og dyr, kunstigt skabte organismer og nye krydsninger mellem teknologi og krop i stigende grad ændrer balancen mellem det naturlige og det menneskeskabte. HYBRID MATTERs sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle og tænke fordelagtige former for sameksistens i en tid præget af klimaforandringer og antropocæne forhold. Værkerne i udstillingen forholder sig både opfindsomt og kritisk til en ny hybrid økologi.

For eksempel har norske Hege Tapio i værket HUMANFUEL fået sit eget mavefedt transformeret til biobenzin, og mennesket selv kommer hermed til at udgøre en vigtig ressource som alternativ til fossile brændstoffer. De svenske kunstnere Kristina Lindström og Åsa Ståhl ser nærmere på brugbare samarbejder mellem arter ved at bruge melorme til at omdanne plastikaffald til kompost. I sit værk The Condition udsætter Laura Beloff genetisk identiske juletræer for forskellige tyngdekraftsforhold og afprøver hermed denne livsforms modstandskraft under simulerede udenjordiske forhold. Hanna Husberg fokuserer på forandringer i vores miljø frembragt af forurening, der bevæger sig umærkeligt gennem vand og luft, mens Rosemary Lee og Jens Lee Jørgensen zoomer ind på selve de teknikker, vi bruger til at måle på vores omgivelser. I sit værk 02.205 undersøger og udforsker Christian Brems ny forsking i bio-akustik, som viser at planterødder dels er i stand til at høre den rent akustiske lyd af løbende vand, samt udsende små ultrasoniske kliklyde hvis formål stadig er ukendt. Og endelig leger Lawrence Malstaf med oversættelsen af fysisk materie til digital form, mens Carl Emil Carlsen slipper en virtuel organisme løs i udstillingsrummet og peger på algoritmen og teknologien som en intelligent livsform, vi som brugere er med til med at give liv, udbrede og udvikle, når vi bruger den.

Som helhed byder udstillingen på et bredt spektrum af æstetiske og etiske perspektiver på fremtidens udfordringer indenfor det hybride økosystem.

Udstillingen rejser rundt i Norden i 2016 og åbner i Nikolaj Kunsthal torsdag den 19. maj kl. 17-20.

Deltagende kunstnere: Laura Beloff + Jonas Jørgensen & Christian Brems & Malena Klaus, Hanna Husberg, Rosemary Lee + Jens Lee Jørgensen, Kristina Lindström + Åsa Ståhl, Lawrence Malstaf, Hege Tapio og Carl Emil Carlsen.


HYBRID MATTERs
 er et nordisk kunst- og forskningssamarbejde, skabt med deltagelse af Bioartsociety (FI), IT-Universitetet i København, Malmö University (SE), Kunsthall Grenland (NO), Forum Box (FI) og Nikolaj Kunsthal.