YOKE:
Konstruktur

29. august 2018 til 21. oktober 2018

KONSTRUKTUR er et møde med et selvstændigt, nærmest selvtænkende mønster af lys og brydninger af rum. Lyskegler bevæger sig langsomt hen over gulvet, hvor de i mødet med røg skaber en tæt dis af vilkårlige landskaber. Geometriske former skaber forskellige rum, der strækker sig som lange vægge fra bagerst i rummet og helt ned til fortrappen i Øvre Galleri.

Installationen er en fortælling om mødet mellem den virkelige og den virtuelle verden, hvor landskaber infiltreres af menneskeskabte strukturer, der presser sig på.

KONSTRUKTUR er skabt af YOKE som en levende arkitektonisk model i 1:1, hvor der eksperimenteres med nye rumlige strukturer af lys. Værket består af 196 specialdesignede og håndbyggede lyskilder, som programmeres individuelt. Tilsat røg bliver lyskilderne en del af en større helhed, der opleves som linjer og strukturer i rummet.

YOKE er en dansk virksomhed og kunstnerlaboratorium, der arbejder med nyskabende teknikker inden for lys og digital interaktion.

 

 

Tak til:

Ernst B. Sund Fonden