Stine Marie Jacobsen :
Law Shifters

11. januar 2018 til 13. maj 2018

 

Tænk, hvis der fandtes en lovmaskine, der sluger almindelige menneskers ideer og omdanner dem til lovforslag skrevet i officielt juridisk sprog – eller til poetiske digte. En sådan maskine findes, og fra d. 11. januar 2018 kan du besøge den på udstillingen Law Shifters i Nikolaj Kunsthal.   

Det fungerer således: Først skriver du en lov i helt almindeligt hverdagssprog og på et helt almindeligt stykke papir. Det kan fx være en lov om kønsligestilling, klima, uddannelse, retten til privatliv eller ytringsfrihed. Herefter putter du forslaget i lovmaskinen – en stor skulpturkonstruktion med et luftrørssystem, der sender alle love ind i en opsamlingsboks – og venter. Nu aktiveres et oversætterteam af advokater, dommere og forfattere, og ud kommer et lovforslag skrevet i officielt juridisk sprog – eller som et digt.  

Law Shifters er en ny udstilling skabt af den danske kunstner Stine Marie Jacobsen, der siden 2016 har arbejdet på sit internationale kunstprojekt af samme navn. Et projekt, der både er i dialog med og leverer modspil til de eksisterende love, og som derved sætter borgernes ret til direkte demokrati på dagsordenen. 

 Med Law Shifters skaber Stine Marie Jacobsen en ny måde at samfundsrelatere på. Ser børn, unge, voksne og ældre forskelligt på etiske problemstillinger? Hvordan forholder børn sig til den aktuelle lovgivning vedrørende fx flygtninge eller vores privatliv?  

”Med Law Shifters ønsker vi at skabe en seriøs, men også humoristisk og kreativ måde at forholde sig til de eksisterende regler og lovgivninger i Europa på. Verden forandrer sig, så hvordan ser nye generationer på love og rettigheder, som i nogle tilfælde bygger på ideer og strukturer, der er årtier eller århundreder gamle?”, lyder det fra Andreas Brøgger, leder af Nikolaj Kunsthal. 

Danmark har overtaget formandskabet for Europarådets Ministerkomité i Strasbourg fra november 2017 til maj 2018. Det markeres med et dansk kulturelt program i Strasbourg. Law Shifters er hovedprojekt i Danmark under det danske formandsskab.

De nye lovtekster der produceres under Law Shifters i Nikolaj Kunsthal vil efterfølgende blive udstillet i Europarådets hovedbygning i Strasbourg. 

Law Shifters kan opleves fra d. 11 januar 2018 til og med 13. maj 2018 i Nikolaj Kusnthal

På stinemariejacobsen.com/law-shifters/ kan du finde mere information.

Se de nye lovforslag fra 11 Januar  www.law-shifters.eu  

 

Om kunstneren Stine Marie Jacobsen

Stine Marie Jacobsen bor og arbejder i København og Berlin.

Hun har en MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2009) og en Bachelor fra CalArts (2007). Jacobsen ser på sider af den menneskelige psyke og bruger medier såsom film, video, performance, fotografi, tegning, tekst og uddannelse. Stine Marie Jacobsens projekter er samarbejdsbaserede. De har fokus på film, køn, vold, død, tabu, psykologi, lovgivning, sprog og etik. Og på hvordan alle disse temaer populært repræsenteres i film og virkeligheden

www.stinemariejacobsen.com / www.direct-approach.org