Patrick Huse:
Northern Imaginary 3rd Part

10. marts 2012 til 13. maj 2012

Norske Patrick Huse viste i Nikolaj Kunsthal Northern Imaginary 3rd Part, som var den tredje og afsluttende del af trilogien Northern Imaginary. Udstillingen beskæftigede sig med natur, geografi, sociale og miljømæssige forandringer og forholdet mellem arktiske kulturer og vestlig påvirkning i et område af kloden, der også fra dansk side er en vældig interesse for i disse år.
Det er en personlig fascination, som har drevet Patrick Huse mod nord. En fascination som med tiden og efter længere ophold i lokale samfund er blevet til et politisk engagement. Trods de besøgte steders forskelligheder er Huse optaget af stedernes ubeskyttethed – både hvad angår menneskene, traditionerne og landskabet. Globalisering og en stærk centraliseringspolitik lægger et stort pres på de små samfund, og de traditioner, som denne type samfund er baseret på, er i fare for at forsvinde.
Huse vil med sin kunst ændre den vestlige kulturs holdninger til andre kulturer og samfund – særligt de, som er mindre ressourcestærke end vestlige samfund. 'Det lokale' fremhæves i Huses arbejde som en kilde til mangfoldighed og en modpol til de former for globalisering, som truer lokale tilhørsforhold, viden, identitetsdannelse og traditioner.

Patrick Huse arbejder med en teoretisk og praktisk tilgang til sit materiale og befinder sig med trilogien i et crossover mellem antropologi og kunst. Huse definerer selv sin kunstneriske metode som deltagende antropologi. Han arbejder multidisciplinært med medier som foto, video og maleri, der integreres i større installationer.

På udstillingen Northern Imaginary 3rd Part viste Huse video- og fotomateriale, tekstarbejde og interview, maleri samt bearbejdet materiale. De to første udstillinger i trilogien hedder Encounter og Intimate Absence. Til hvert enkelt projekt er tilknyttet en større publikation, som er en del af trilogien. Værkerne rummer tekster af fagfolk såvel som lokale. Trilogien har over en periode på ni år været vist på 19 forskellige institutioner i seks forskellige lande. Huse har tidligere udstillet på Henie Onstad Art Centre i Norge samt Reykjavik Art Museum i Island. Udstillingen i Nikolaj Kunsthal har tidligere været vist på Murmansk Kunstmuseum i Rusland og på Pori Kunstmuseum i Finland. Siden 1995 har Huse haft 27 større museumsprojekter i Canada, USA, Island, Grønland, Norge, Finland og Rusland. Han har gennemført omfattende samarbejder med institutioner, lokale folk og et netværk af professionelle, som arbejder med forhold knyttet til nordlige arktiske områder. I Danmark har Patrick Huse tidligere haft en præsentation af tegninger i Galleri Christian Dam.
 
Udstillingen i Nikolaj Kunsthal var første store udstilling af Patrick Huse i Danmark.