Arthur van der Zaag :
Windows of Light

29. august 2018 til 24. februar 2019

WINDOWS OF LIGHT er et værk skabt af lysdesigner Arthur van der Zaag og udviklet i samarbejde med Lighting Metropolis og Aalborg Universitet København – Lighting Design.

Værket bevæger sig på grænsen mellem lys og video, og det vil kunne ses udefra efter mørkets frembrud fra d. 29. august til d. 24. februar. Det er centreret om et af kirkevinduerne og trappetårnet på nordsiden af Nikolaj Kunsthal. De smukke vinduer i bygningens nordvestlige hjørne vil i værket blive brugt som medie til at skabe en fortælling om selve vinduet, og ikke mindst hvad der foregår bagved. Ved brug af tre lag af belysning (udefra, indefra og fra rummet bag) vil værket udfordre og undersøge vores opfattelse af dybde.

”Ved brug af disse tre lag og farvet lys arbejdes der med dybden på to måder: den fysiske forskydning i lag og den betydning, brugen af farver har for menneskets opfattelse af dybde.” – Arthur van der Zaag

Windows of Light: 10:01 min, loop

Arthur van der Zaag (f. 1966) er født i Amsterdam, Holland, og bor og arbejder i København. Værket er skabt i samarbejde med Lighting Metropolis, Aalborg Universitet København – Lighting Design og Arthur van der Zaag. Tredje semester studerende på Lighting Design fra AAU har undersøgt udendørsarealet og udarbejdet forslag til lys-koncepter. Arthur van der Zaag har ud fra dette videreudviklet et selvstændigt lysværk.

Lighting Metropolis er en visionær lysklynge, der samler Region Hovedstaden, Region Skåne, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle, teste og demonstrere de bedste løsninger inden for smart belysning. Målet er at sætte Greater Copenhagen på landkortet som verdens førende Living Lab for intelligent urban belysning, der har mennesket i centrum.

Video: Arthur Steijn

Lysprogrammering: Sonja Lea

Afviklingsprogrammering: Mads Eckert Hermansen